Tuesday, May 17, 2011

IMAN, ISLAM DAN EHSAN

Hadis sahih Muslim, daripada Abdullah bin Umar, katanya Umar al-Khattab ayahnya bercerita kepadanya seperti berikut :-
Pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah saw, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya hitam pekat. Sama sekali tidak nampak pada dirinya tanda-tanda orang yang dating dari jauh. Tetapi tidak seorang pun daripada kami yang mengenali lelaki tersebut. Dia duduk dengan Nabi saw. Dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah saw. Dia juga meletakkan kedua tapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri.
Dia berkata, “Wahai Muhammad, beritahu kepadaku mengenai Islam.” Rasulullah saw bersabda, “Islam itu hendaklah kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah kamu mendirikan solat, membayar zakat, mengerjakan puasa Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji jika mampu dalam perjalanan.”
Lelaki itu berkata, “Kamu berkata benar.” Umar berkata : Tentu sahaja kami berasa hairan kepada orang itu, sebab dia yang bertanya dan dia sendiri yang membenarkan jawapan Rasulullah saw.
Lelaki itu berkata lagi, “Beritahu kepadaku mengenai Iman.” Rasulullah saw menjawab, “Hendaklah kamu beriman kepada Allah, para malaikatNya, kitab-kitabNya, para rasulNya, berimah kepada hari akhirat dan juga kepada qadarNya yang baik dan yang buruk”.
Lelaki itu berkata, “Kamu telah berkata benar”. Kemudian beliau menyambung, “Beritahuku kepada diriku mengenai Ehsan”. Rasulullah saw bersabda, “Hendaknya kamu menyembah Allah swt seakan-akan kamu melihatNya. Jika kamu tidak merasa melihatNya, maka hendaklah kamu merasa dilihatNya”.
Lelaki itu berkata lagi, “Beritahu kepadaku tentang hari kiamat”. Rasulullah saw menjawab, “Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dibandingkan dengan yang bertanya”. Lelaki itu berkata, “Kalau begitu beritahukan tentang tanda-tandanya saja”.
Rasulullah saw bersabda, “Kalau sudah ada budak perempuan melahirkan tuannya ; Kalau kamu telah menyaksikan orang-orang yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian dari kalangan orang-orang yang melarat pengembala kambing saling berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi”.
Umar berkata : Kemudian lelaki itu pun pergi. Setelah berlalu beberapa hari, akhirnya Rasulullah saw berkata kepadaku, “Wahai Umar, tahukah kamu siapakah lelaki yang (beberapa hari lalu) mengajukan pertanyaan ?” Aku menjawab, “Hanya Allah dan RasulNya saja yang mengetahui”. Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian semua’.

(Imam An-Nawawi, Syarah Sahih Muslim (terjemahan), Buku 1, 1994, Mustaqim, Jakarta, m/s 295-296)

No comments:

Post a Comment